یه بار یه آقای چینی رو توی یه مرکز خرید دیدم که اومد سمتم و شروع کرد چینی حرف زدن، ازش پرسیدم انگلیسی بلد نبود،
منم سریع گوگل ترنسلیت رو‌ باز کردم تا بتونم کمکش کنم ببینم کمکی براش از دستم برمیاد یا نه.
توی اپ زدم از انگلیسی به چاینیز و نوشتم:
Hello, my name is Ali, can I help you?
بعد زدم صدای ترجمه‌ی چینیش برای طرف پخش بشه.
طرف وقتی گوشش کرد چندلحظه نگاهم کرد، یه نگاه غمگینی بهم کرد و از تو کیفش ده هزار تومن دراورد داد بهم!
چند لحظه مخم هنگ کرده بود، بعدش فهمیدم که ظاهرا اپ اینجوری ترجمه کرده: «سلام، اسم من علیه، میشه بهم یه کمکی بکنید؟»
سریع دویدم دنبالش و با زبون بی زبونی بهش پول رو پس دادم، طفلک احتمالا هنوزم فکر میکنه دوربین مخفی‌ای چیزی بوده!